Stopa


Se stopováním můžeme začít již se štěnětem.
 
   První stopy jsou krátké spojené nášlapy, takzvanými koláči. Označíme si začátek stopy, třeba nějakým klackem a uděláme nášlap to znamená, že pošlapeme prostor asi tak 1m na 1m a poházíme ho pamlsky, potom jdeme rovným směrem a asi po 1m dáváme na zem opět pamlsek. Asi po 10 m stopu ukončíme druhým koláčem posypaným pamlsky. Na konec stopy můžeme dát psovi misku se žrádlem, nebo oblíbenou hračku.
 
   Stopu vypracováváme v klidu a psovi ze začátku pomáháme. Uvedeme psa na stopu ukážeme mu první nášlap a slovy "Stopa , hledej" povzbuzujeme psa, popřípadě ho rukou navádíme na stopu, ukazujeme mu pamlsky a chválíme ho, když vidíme, že pamlsek najde. Na konci stopy psa pochválíme, pohrajeme si s ním a dáme mu oblíbenou hračku.
 
   Postupem času odbouráme konečný nášlap a nášlap, který uvádí psa na stopu zmenšíme asi na 0,5m. Pamlsky na začátek ještě dávejte, aby jste naučili psa zdržení na nášlapu, potřebné pro dostatečné načuchání se pachu. Odbourávat můžete pamlsky během stopy a stopu prodlužovat jak do délky, tak do stáří stopy. Dále je nutné naučit psa nalézat předměty na stopě a označovat je. Nejvíce se mi osvědčily staré peněženky, do kterých zapnu pamlsek. Pes se tak naučí dříve zalehávat, nebo jinak označovat předměty a čeká až k němu dojdete, neboť ví, že až po vašem příchodu bude odměněn pamlskem, který je zavřen uvnitř předmětu, který našel. Je to pro psa větší motivace a nestane se vám, že by předmět přešel.
 
    Zalehávání, nebo jiný způsob označení učíte ze začátku slovním povelem (lehni, stůj, sedni). Označovat předměty musí po směru stopy, ne čelem k vám. Po dobrém zvládnutí stopy rovné začínejte dělat lomy. Střídejte strany. Vaším hlavním úkolem na stopě je pamatovat si kudy vede stopa, kde jste udělali lom, kde máte položený předmět. Jeden předmět se dává na konec stopy a jeden dejte psovi na stopu né však na lom, vždy mezi lomy.
 
   Na zkoušku ZM musí pes zvládnout 15 min. starou vlastní stopu jednou lomenou a s předmětem na konci stopy. U zkoušek vyšších se protahuje doba stáří stopy, přidávají se lomy i předměty. U zkoušek 2 stupně a výše se už nejedná o stopu vlastní, ale cizí.
 
Na stopě se chovejte v klidu zbytečně nemluvte na psa, který už stopu zvládá, nikdy na stopě psa netrestejte mohl by o ní ztratit zájem. Se stopou většinou psi nemají problémy, neboť se jedná o pud psovi naprosto vrozený. Jde jen o to upřesnit psa na stopě a naučit psa stopovat na váš povel.