Skok vysoký a šplh

 

Tyto cviky můžeme cvičit se psem starším jednoho roku. Na mladšího psa by se předčasné skákání přes překážky mohlo podepsat na vývinu kostry, nebo by mohlo dojít ke zlomenině, neboť mladý pes ještě nemá tak pevné kosti.
 
   S mladším psem můžete nacvičovat tyto překážky jen tak cvičně na malých překážkách cca 30 cm až 50 cm jen aby pes věděl co má dělat na váš pokyn. Po dosažení věku psa pak budete mít mnohem méně práce s nácvikem skoku, protože váš pes už bude vědět co po něm chcete, vy pouze stížíte výkon tím, že překážku začnete postupně zvyšovat až na 1 m.
 
   Cvik má vypadat dle zkoušek takto: Pes sedí u levé nohy psovoda před překážkou v dostatečné vzdálenosti. Psovod velí psovi "vpřed" pes přeskakuje překážku, psovod velí "zpět" a pes přeskočí zpět překážku a předsedá před psovoda. Potom velí psovod povel "k noze".
 
   Ze začátku učte psa přeskakovat překážku na vodítku s tím že s ním k překážce vyběhnete, po jeho přeskočení zavelíte psovi zpět a couváte před psem tak, aby jste zaujmuli konečnou pozici před psem.
 
   Šplh přes překážku ve tvaru písmene "A" učíme taktéž staršího psa a to tím že ho máme na vodítku, ne však příliš krátkém, a vyšleme psa, který nám sedí u levé nohy "vpřed" současně s ním jdeme podél překážky a na konec si posadíme psa vedle nohy.
 
Takto je cvik ukončen. Pes má překážku přešplhat, nikoliv přeskočit, nebo zůstat na hoře viset, nebo snad seskakovat ze shora dolu.