Sedni, lehni, vstaň

 

   Cvik "Sedni"
   Pes sedí u levé nohy psovoda, zavelíte "jméno psa + sedni" levou rukou popřípadě pomáháte psovi se sednutím pravou rukou pomáhám psovi vodítkem mírným tahem směrem nahoru. V pravé ruce můžete držet pamlsek nad psí hlavou, tímto většinou nenásilně docílíte, že pes si sedne sám. Po každém zdařeném posazení psa pochvalte a odměňte i když jste mu pomohli.
 
   Cvik "Lehni"
   Pes sedí u levé nohy psovoda , zavelíte "jméno psa + lehni"  pravou rukou můžu psovi pomoc a to buď stáhnutím dolů psa za obojek, nebo podtržení nohou, ale já uznávám a mám vyzkoušen způsob velice účinný, který platil zatím na všechny psy co znám. Pravou rukou psovi nabídnu pamlsek, tím způsobem, že mu ho podávám v ruce. Předkládám mu ho směrem od jeho tlamy k zemi, každý pes si většinou sám z polohy sedni sám lehnul aniž by si to uvědomil.Tato metoda je nenásilná a po častém opakování a chválení pes cvik brzy zvládá bez jákéhokoliv násilí a tahání psa k zemi.
 
   Cvik "Vstaň"
   Pes sedí, nebo leží u nohy psovoda, zavelíte "jméno psa + vstaň". V začátcích učení tohoto cviku pomožte psovi pokrčením pravé nohy jako by jste chtěli vykročit, pes si bude myslet, že se odchází a automaticky vstane. Vy ale zůstanete stát a levou rukou usměrníte psa pod levým bokem a setrváte se psem v této poloze. Pochválíte psa a odměníte pamlskem i když cvik neudělá ještě sám.
 
   Pro všechny cviky poslušnosti platí tato pravidla:
 
   Psa chválíme i v případě, že cvik neprovedl sám a vy jste ho museli srovnávat a pomáhat mu. Pes nejrychleji cvik pochopí v tom případě, když mu jeho pán pomůže se cvikem a v poloze, která je žádoucí pro danný cvik psa chválí a odměňuje. Tak pes nejrychleji pochopí co se vlastně po něm chce. Správně vedený pes potom cvičí s radostí.
 
Se psem necvičte denně příliš dlouho, stačí půl hodinky s tím, že mezi cviky si budete se psem hrát s míčkem, nebo peškem. Jsou to oblíbené pomůcky při cvičení se psem, neboť pes si zvykne na to, že bude-li poslouchat dostane za chvíli míček a páníček si s ním pohraje, takže vlastně celý výcvik bere jako hru a cvičí pak s chutí i když s dospíváním psa přidáváte více cviků.