Podmínky účasti

 

Používání obojku, vodítka a náhubku

Z bezpečnostněprávníich důvodů musí mít psovod po celou dobu trvání zkoušek u sebe vodítko, zavěšené na rameni (karabinou na straně od psa), nebo ho nosí ukryté. Pes musí mít po celou dobu zkoušky obyčejný řetízkový obojek složený z jednotlivých článků bez ostnů, bodců nebo háčků. Pes ho musí mít na krku volně, nesmí být nastaven na stahování. Takzvané antiparazitní obojky musí být před zkouškou sundány. Tomu musí rozhodčí věnovat pozornost po celou dobu zkoušky. V případě úmyslného podvodu (skryté ostny apod.) je rozhodčí povinen účastníka ze zkoušky diskvalifikovat.

V tomto případě provádí zápis : „Diskvalifikace z důvodu nesportovního chováni." Všechny dosud udělené body se odejmou.

Při vypracování stopy může pes kromě řetízkového obojku mít i stopovací postroj. Je nutno brát na vědomí nařízení o pohybu psů na veřejnosti ( např. použiti náhubku při přezkušováni chováni psa v dopravním ruchu u zkoušky BH ).

Předpokladem pro start je úspěšně složená zkouška BH. V den zkoušky musí pes dosáhnout předepsaného věku. Výjimky nejsou povoleny.

BH 15 měsíců       IPO 1 18 měsíců
IPO-VO 15 měsíců   IPO 2 19 měsíců
FPr 1-3 15 měsíců   IPO 3 20 měsíců
Upr 1-3 15 měsíců   IPO ZTP 18 měsíců
SPr 1-3 18 měsíců   FH 1 18 měsíců
StPr 1-3 15 měsíců   FH 2 18 měsíců
APr 1-3 18 měsíců   IPO-FH 20 měsíců

Pod označením zkoušky FPr 1-3 se rozumí práce na stopě dle zkoušky IPO 1-3, pod označením Upr 1-3 cviky poslušnosti podle zkoušky IPO 1-3, pod označením SPr 1-3 cviky obrany dle zkoušky IPO 1-3 a pod označením APr 1-3 cviky poslušnosti a obrany dle zkoušky IPO 1-3.

Zkoušek se mohou účastnit všichni psi bez ohledu na velikost, rasu nebo průkaz původu a to za podmínky plnění požadavků mezinárodního zkušebního řádu.

Psovod se může v jeden den zúčastnit pouze jedné zkouškové akce. Na jedné zkouškové akci může jeden psovod předvádět nejvíce dva psy. Psovi smi být udělena během jedné zkouškové akce pouze jedna výcviková značka.

Háravé feny jsou připuštěny ke všem zkouškovým akcím, musí však být drženy odděleně od ostatních účastníků zkoušek. K přezkušování nastupuji v oddíle A dle časového plánu, v ostatních oddílech jako poslední na závěr zkouškové akce. Březí a kojící feny nejsou ke zkouškám připuštěny. Nemocná a z nákazy podezřelá zvířata jsou ze všech zkouškových akcí vyloučena.

Kontrola identity psa

Na začátku každé zkoušky rozhodčí provádí kontrolu identity psa (tetováni, čip). Tato kontrola je součástí prověrky povahy psa , která probíhá po celou dobu akce. Psi jsou rozhodčímu předváděni jednotlivě na prověšeném vodítku. Rozhodčí se musí vyvarovat jakýchkoliv dráždivých pohybů. Psi bez průkazu původu a tetovacího čísla musí být povinně označeni čipem. Tetovací číslo (čip) musí souhlasit s číslem v průkazu původu.

Jedinci, jejichž identitu není možno jednoznačně určit, se nesměji zúčastňovat žádných akci, jejich doklady musí být rozhodčím odebrány a předány spolu s výsledky akce delegujícímu orgánu.