Odložení

   Psovi dáme povel "lehni" pomocný pokyn je dát psovi před odchodem před čumák dlaň ruky. Je to mimika používaná ve smečce a srozumitelná pro psa, že má zůstat. Samozřejmně, že hned neposlechne a já tudíž neodejdu od psa na 15 metrů, ale ze začátku odejdu od psa třeba jen na 2 m a to tím, že opakuji v klidu a táhle povel zůstaň a couvám od psa, po krátké chvíli se vracím ke psu pochválím ho a odměním pamlskem a dám psovi volno.

   Postupně prodlužujte jak vzdálenost tak i dobu odložení. Pokud pes opustí místo ihned běžte ke psu, dejte ho zpět na místo, kde měl ležet, zopakujte povel přísněji položte psa dotkněte se opět čumáku a odejděte od psa, avšak na kratší vzdálenost než předtím. Po chvíli jděte ke psu a pochvalte ho, jako by celý cvik zvládnul on sám dobře bez vašeho předešlého pokárání.

   Pokud pes při odložení odebíhá, od vás, buď za jinými psy nebo jinou činností, můžete použít na upřesnění povelu upoutáním psa na stopovací šňůru a při případném vstání psa škubnete se psem a velíte zůstaň.