Obraty na místě

 

   Pes sedí u levé nohy, vodítko má psovod v pravé ruce mírně prověšené. Levou ruku bude používat při obratech na upravování psa. Psovod si před začátkem tohoto cviku musí rozmyslet, zda bude používat styl obratů německý nebo český.
   Německý je ten, že pes vás při obratu ,,Čelem v zad" obchází do prava a předsedne zpět k levé noze, zatímco v českém stylu pes vlastně zůstává na stejné pozici jenom zadek psa se otáčí po směru o 180°stupňů vlevo k noze psovoda. Psovod se v obou případech otáčí do levé strany.
   Jestli-že zvolíte jakýkoliv styl používejte stejný při obratech za pochodu.
 
Německý styl je v dnešní době nejvíce používaný, neboť je pro psa lépe zvládnutelný.
 
   "Vpravo v bok"
   Pes sedí u levé nohy psovoda, zavelíte psovi "K noze" a otočíte se do prava, psa si stáhnete k pravé straně za vodítko a levou rukou ho srovnáte a posadíte k noze. Pochválíte a odměníte pamlskem. I když cvik pes neudělá sám, ale s vaší pomocí pochvalte ho jako by to sám udělal, jen tak pes rychleji pochopí co vlastně po něm chcete.
 
   "Vlevo v bok " 
   Pes sedí u levé nohy psovoda, zavelíte "K noze" a otočíte se na místě do leva psa si při tom hned levou rukou srovnávejte k noze, netahejte ho však za slabiny, nebo chlupy při špatném předsednutí. Docílili by jste tak akorát špatné reakce psa a pes by pak na vaší ruku, která by se objevila u jeho boku reagoval chňapáním po ní. Po srovnání psa opět pochválíme a odměníme pamlskem.
 
   "Čelem vzad - německý styl
  Pes sedí u levé nohy psovoda, zavelíte "K noze" a otočíte se směrem do leva o 180 stupňů přitom si přendaváte v rukách vodítko tak, aby jste si psa vlastně převáděli na druhou stranu. Takže to vapadá tak že vy se točíte do leva a pes vás obchází z prava a řadí se vám k levé noze.
 
   "Čelem vzad - český styl"
   Pes sedí u levé nohy psovoda, zavelíte "K noze" otáčíte se o 180 stupňů do leva a současně pomáháte psu levou rukou s jeho otočením po levé straně.Pes se musí v tomto případě otáčet s vámi do leva.
 
Při těchto cvicích platí vojenské obraty pro psovoda. Je dobré si obraty vyzkoušet nejprve bez psa, aby jste svou nepřesností nepletli psa.